Hnojiva

Hnojiva jsou látky dodávající rostlinám a půdě potřebné základní živiny, zejména dusík, fosfor a draslík. Schopnost příjmu a využití rostlinami souvisí s typem sloučenin a s interakcemi půdních bakterií vyžadujících mimo jiné organické látky v půdě (humus). Podle působení na rostliny se dělí na hnojiva přímá, obsahující rostlinné živiny, a hnojiva nepřímá, která neobsahují živiny, ale svým vlivem umožňují rostlinám příjem živin. Hnojiva přímá se dále dělí na hnojiva organická - statková (chlévský, kravský, koňský nebo slepičí hnůj, močůvka, hnojůvka, kejda, zelené hnojení, tekutý hnůj a kompost) a hnojiva minerální, vyráběná z dusíkatých hnojiv průmyslových jako např.(fosforečná, draselná, dusíkatá nebo vápenatá).